Giải thưởng và danh hiệu

 • Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen “đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện dự án phát triển trồng mới cao su tại Lào

 • Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk tặng bằng khen “đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh 2005

 • Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng “đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2006

 • Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng “đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2007

 • Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Huân chương lao động hạng II cho công ty năm 2008

 • Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng Ba “đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004 đến năm 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc”

 • Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc “đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2009”

 • Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen “đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua 5 năm (2005-2009)”

 • Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng “đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010”

 • Chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Huân chương lao động hạng I cho công ty năm 2011

 • Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc “đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2012”

 • Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng “đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013”

 • Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng “đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014”

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com