Cách thức thanh toán

-    Cách thức thanh toán:

Thanh toán bằng phương thức chuyển khoản. Thanh toán 100% giá trị lô hàng trước khi xuất kho đối với giao hàng tại kho và Thành phố Hồ Chí Minh-Việt Nam. Khách hàng dựa vào các thông tin trong hợp đồng để căn cứ thông tin chuyển khoản.

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com