NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TAY NGHỀ THỢ CẠO NIÊN VỤ 2019-2020

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ quản lý kỹ thuật khai thác mủ cao su
Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ quản lý kỹ thuật khai thác mủ cao su luôn được Công ty chú trọng thực hiện. Với phương châm “sản xuất kinh doanh gắn liền với phát triển bền vững”, trong những năm gần đây, công tác chấn chỉnh kỹ thuật khai thác mủ đã được tập trung thực hiện trong toàn Công ty với những giải pháp cụ thể và thiết thực.
 
 

Vừa qua, ngày 17/05/2019, tại hội trường Nông Trường I, ông Trần Văn Tính - PGĐ KTSX công ty đã chủ trì Hội thảo kỹ thuật toàn công ty với chuyên đề “Quản lý tay nghề công nhân khai thác”. Hội thảo tập trung thảo luận về thực trạng chất lượng và công tác quản lý tay nghề kỹ thuật công nhân khai thác tại đơn vị, mô tả chức năng nhiệm vụ của tổ trưởng và thực tế thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng.

 ông Trần Vĩnh Tường- tổ trưởng tại Nông Trường I đóng góp ý kiến thảo luận

Tại buổi hội thảo, ông Đặng Đình Phùng- TP KTSX công ty cũng đã chỉ ra những tồn tại trong công tác quản lý tay nghề công nhân khai thác, lắng nghe ý kiến đóng góp của tổ trưởng các đơn vị, là người trực tiếp quản lý tại vườn cây và từ đó đưa ra những sửa đổi bổ sung phù hợp đối với Quy trình quản lý tay nghề CNKT và các quy định khác liên quan.

 ông Đặng Đình Phùng- TP KTSX công ty phát biểu tại Hội thảo

Song song với hội thảo kỹ thuật là hoạt động thi tay nghề công nhân khai thác và cấp chứng chỉ thợ cạo đối với công nhân khai thác. Đối tượng thi sát hạch là những công nhân đã tuyển dụng chính thức trong năm 2018 có tay nghề trung bình các tháng cuối năm và công nhân tuyển dụng mới đầu vụ cạo 2019-2020.

 

buổi thi sát hạch tay nghề công nhân khai thác tại Nông Trường I  

Sau khi thi sát hạch, những công nhân đạt tay nghề loại Khá trở lên sẽ được cấp chứng chỉ thợ cạo. Những công nhân xếp loại Trung bình trở xuống sẽ được đào tạo lại và thi lại vào đợt sau.

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com