TẬP HUẤN VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI DAKLAORUCO

Ngày 20/06/2019, Công đoàn Tỉnh Champasak đã phối hợp với Công ty TNHH cao su Đăk Lăk (Daklaoruco)

Ngày 20/06/2019, Công đoàn Tỉnh Champasak đã phối hợp với Công ty TNHH cao su Đăk Lăk (Daklaoruco) tổ chức buổi tập huấn, phổ biến về an toàn vệ sinh lao động tại các khu vực sản xuất thuộc Nhà Máy chế biến và Phòng kiểm phẩm của công ty.

Tham dự buổi lễ, có Ban lãnh đạo nhà máy chế biến, đại diện phòng ban chức năng Công ty cùng toàn thể CBCNV Nhà máy chế biến và Phòng Kiểm phẩm.  

Tại buổi lễ, Cán bộ công đoàn tỉnh đã phổ biến một số kiến thức về an toàn khi làm việc với máy móc thiết bị, trang bị bảo hộ lao động, môi trường làm việc và một số nội dung khác liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.
Chương trình tập huấn an toàn vệ sinh lao động đã diễn ra thành công tốt đẹp và những người tham gia được trang bị bổ sung kiến thức để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như tài sản của doanh nghiệp trong quá trình lao động sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu chi phí.

Công đoàn Tỉnh Champasak trao giấy chứng nhận cho nhà máy chế biến 

 

 

           

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com