THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH CAO SU ĐẮK LẮK
Địa chỉ:
Bản Thaluong
Thành phố Pakse
Tỉnh Champasak
Lào
Điện thoại:
+856 31 21 25 70
Send an Email
(Tùy chọn)

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com