SẢN PHẨM CHÍNH

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 3L đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 3L

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV60 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV60

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR CV50 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR CV50

Sản phẩm mủ cao su thiên nhiên: SVR 10 đạt tiêu chuẩn TCVN 3769: 2016.

SVR 10

LÃNH ĐẠO CÔNG TY TNHH DAKLAK CHI TRẢ TIỀN THUÊ – TÔ NHƯỢNG ĐẤT CHO CHÍNH QUYỀN HUYỆN PATHUMPHONE

Sáng ngày 17/10/2018, tại Văn phòng huyện Pathumphone (tỉnh Champasak, Cộng hòa DCND Lào) đã diễn ra buổi Lễ bàn giao tiền thuê đất liên kết giữa Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk và chính quyền huyện Pathumphone.

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com