Daklaoruco thông báo tuyển dụng

Được viết: Thứ ba, 03 Tháng 4 2018

1. Vị trí công việc cần tuyển:
     + Nhân viên chế độ chính sách.
     + Nhân viên KCS.
     + Nhân viên Kỹ thuật sản xuất.
     + Nhân viên kế toán tài vụ.

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com