DAKLAORUCO - VỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

Sau chặng đường 15 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Cao su DakLak đã đạt được những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực đầu tư phát triển cao su trên đất bạn Lào, thông qua việc thực hiện thành công Dự án “Trồng 10.000 ha cây cao su và một số cây công nghiệp khác tại 4 tỉnh Nam Lào”. Những thành tựu đạt được, không chỉ tạo ra nền tảng vững chắc để Công ty vững bước trên con đường Hội nhập và phát triển, mà còn tạo ra nguồn lực để cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống của người dân trong vùng Dự án, góp phần tô đẹp thêm mối quan hệ mật thiết, gắn bó, thủy chung giữa hai nước Việt - Lào anh em.

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com