FAQ

Câu hỏi thường gặp.

Những câu hỏi thường gặp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
Tên Tiếng Anh: DAKLAK RUBBER INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: DRI

Điạ chỉ trụ sở chính:
30 Nguyễn Chí Thanh - Phường Tân An - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-500) 3 867676; Fax: (84-500) 3 865303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://www.dri.com.vn 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAO SU ĐẮK LẮK
Tên tiếng Anh:    DAKLAK RUBBER LIMITED COMPANY
Tên viết tắt:        DAKLAORUCO

Địa chỉ trụ sở chính:
Bản Thaluong, huyện Paksê, Tỉnh Champasak, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Tel : 00856 31 25 70;                Fax: 00856 31 252982
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Website: http://www.daklaoruco.com.

Sản phẩm được sản xuất ở Nhà máy đặt tại Lào. Công ty đặt tại Việt Nam là chủ sở hữu của Daklaoruco. Vì vậy, sản phẩm không có bất kỳ sự khác biệt nào.