DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG THÁNG:  

A. THỊ TRƯỜNG CAO SU:
Biểu đồ cao su RSS3 kỳ hạn ( usd/ tấn) trên sàn giao dịch Tocom trong tháng 02/2017:

Tháng 4/2017 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 57,470.11 252.39
SVR L 56,663.94 248.85
SVR 5 46,415.62 203.85
SVR GP 46,272.06 203.22
SVR 10 45,918.67 201.66
SVR 20 45,808.23 201.18

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=22.770 VND 

(Vietcombank)

Chỉ để tham khảo