Tin Nội Bộ

       Ngày 09/07/2016, công ty  đã tổ chức buổi lễ sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 6 tháng cuối năm. Buổi họp có sự tham gia của Hội đồng quản trị, đại diện các Phòng ban và Đơn vị. Buổi họp nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn đọng, hạn chế trong hoạt động của công ty 6 tháng đầu năm, để từ đó làm cơ sở cho việc định hướng và lập kế hoạch trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời buổi lễ ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của các Phòng ban công ty và Đơn vị trong 6 tháng, từ đó có sự khích lệ tinh thần xứng đáng để các Phòng ban công ty và Đơn vị tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, chung tay góp sức vào sự phát triển chung của công ty

 

            Thiết thực hưởng ứng Tết trồng cây nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (01/6 hàng năm) và ngày Môi trường thế giới (05/6 hàng năm), Công ty TNHH cao su Đăk Lăk và các đơn vị trực thuộc tổ chức trồng cây xanh xung quanh khuôn viên cơ quan làm việc, các tổ sản xuất, nhà máy, các trạm y tế và các khu nhà tập thể.