Tin Nội Bộ
12 11

  Nằm trong chuỗi hoạt động Xây dựng và phát triển bền vững của Công ty, trong đó chú trọng yếu tố con người. Trong nhiều năm qua, bên cạnh chính sách lương thưởng và phúc lợi, Công Ty TNHH Cao su Dak Lak luôn đặt vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người lao động lên hàng đầu. 

19 10

      Sáng ngày 17/10/2018, tại huyện Pathumphone đã diễn ra buổi bàn giao chi trả tiền thuê đất giữa Công Ty TNHH Cao Su Đắklắk và chính quyền huyện Pathumphone.